Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Širenje alata razvijenih u sklopu IMPULSE projekta

Uspješno je završen projekt IMPULSE – Integrirana podrška za upravljanje energetskom učinkovitošću u mediteranskim javnim zgrada financiran kroz Interreg MED 2014-2020 program, čiji je cilj uvođenje integriranog sustava podrške za upravljanje planiranjem zahvata...