Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Održano 15. savjetovanje HRO CIGRE

U Šibeniku je od 7. do 10. studenog 2021. godine održano 15. Savjetovanje HRO CIGRE (Hrvatskog ogranka Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave), koje je okupilo više od tisuću sudionika. Na Savjetovanju je prezentirano 235 recenziranih radova/referata...