TEČAJEVI U NAJAVI

 

query($sql)) while ($row = $result->fetch_object()) { $podrucje = array(); if ($row->arhitektura) array_push($podrucje, 'Arhitektura'); if ($row->gradevina) array_push($podrucje, 'Građevina'); if ($row->elektrotehnika) array_push($podrucje, 'Elektrotehnika'); if ($row->strojarstvo) array_push($podrucje, 'Strojarstvo'); $podrucje = implode("
", $podrucje); $datum = strtotime($row->datum_vrijeme_odrzavanja) > 100 ? date("d.m.Y.", strtotime($row->datum_vrijeme_odrzavanja)) : "nedefiniran datum"; $program = "file_program}\">Program"; $program_filesize = '.' . end(explode(".", $row->file_program)) . ' / ' . (int)(@filesize('./programi/' . $row->file_program)/1024) . ' kB'; $program_tx = ($row->file_program) ? "{$program} ({$program_filesize})
" : ""; $prijavnica = "file_prijavnice}\">prijava"; $prijavnica_filesize = '.' . end(explode(".", $row->file_prijavnice)) . ' / ' . (int)(@filesize('./prijavnice/' . $row->file_prijavnice)/1024) . ' kB'; $prijavnica_tx = ($row->file_prijavnice) ? "{$prijavnica} ({$prijavnica_filesize})" : ""; $pozivnica = "file_pozivnice}\">Pozivnica"; $pozivnica_filesize = '.' . end(explode(".", $row->file_pozivnice)) . ' / ' . (int)(@filesize('./pozivnice/' . $row->file_pozivnice)/1024) . ' kB'; $pozivnica_tx = ($row->file_pozivnice) ? "{$pozivnica} ({$pozivnica_filesize})" : ""; $i++; echo << EOF; } ?>
Red. br. Naziv aktivnosti / stručnog skupa Datum i mjesto održavanja Stručno područje

{$i}.

{$row->naziv}


Ekranska prijava

Download: {$prijavnica_tx}

  • {$row->mjesto}, {$datum}

    {$program_tx}{$pozivnica_tx}

{$podrucje}

 

 

TEČAJEVI U PRIPREMI

 

query($sql)) while ($row = $result->fetch_object()) { $datum = strtotime($row->datum_vrijeme_odrzavanja) > 100 ? date("d.m.Y.", strtotime($row->datum_vrijeme_odrzavanja)) : "nedefiniran datum"; $i++; $naziv = trim($row->naziv); echo << EOF; } ?>
Red. br. Naziv aktivnosti / stručnog skupa

{$i}.

{$naziv}, {$row->mjesto}, {$datum}

 

 

O STRUČNOM USAVRŠAVANJU

 

Ovim putem želimo Vas obavijestiti da je Energetski institut Hrvoje Požar postao nositelj petogodišnjeg programa stručnog usavršavanja u području arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva, a u skladu s Pravilnikom o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva NN 24/08, 141/09. Suglasnost je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 12. listopada 2010. godine.

Program obuhvaća multidisciplinarni pristup građevinarstvu i energetici, s naglaskom na energetskoj učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije. Stručno usavršavanje provodit će se u Energetskom institutu Hrvoje Požar u Zagrebu, te u drugim gradovima, prema planu i programu.

Predavanja će držati renomirani stručnjaci s višegodišnjim iskustvom iz područja arhitekture, graditeljstva, strojarstva, elektrotehnike, kao i ekonomije, biologije i zaštite okoliša, iz Energetskog instituta Hrvoje Požar te znanstvenici i stručnjaci s visokoškolskih ustanova i instituta, kao i predstavnici nadležnih državnih tijela i stručnih udruga.

 

Newsletter:

 

Dokumenti:

Kontakt:

Tajnica edukacijskih programa:
Ivana Tomić

e-mail: 5psu@eihp.hr
tel: +385 1 6326 101
faks: +385 1 6040 599