Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

CELEBio vijesti

4. 7.2019.

CELEBio projektni tim Energetskog instituta Hrvoje Požar sudjelovao je na okruglom stolu „Prilike za bio-baziranu industriju u Republici Hrvatskoj“ u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, a koji se održao na Agronomskom fakultetu. Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici Europske komisije, BBI JU, BIC konzorcija, Svjetske banke, BioEast inicijative, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva gospodarstva, te nositelji Obzor2020 i BBI JU projekata u Hrvatskoj. Diskusija je bila potaknuta trenutnim stanjem razvoja bioekonomije u Hrvatskoj. Kroz prezentacije projekata financiranih iz Obzora2020 i BBI JU, dan je uvid u aktivnosti koje se trenutno provode na nacionalnoj razini i kapacitete sektora Istraživanja i razvoja. Mogućnosti daljnjeg razvoja bioekonomije istaknute su u smislu kreiranja boljih komunikacijskih kanala između privatnog i javnog sektora u svrhu definiranja strateških politika i pratećeg financijskog okvira. Energetski institut Hrvoje Požar predstavio je trenutne i planirane aktivnosti projekta te potaknuo sve sudionike na aktivno sudjelovanje u radu Fokus grupe za izradu Nacionalnog Akcijskog Plana za bioekonomiju.

Održana konferencija – “Plastika i kružno gospodarstvo”

U organizaciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, u studenom 2019. godine je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu održana konferencija “Plastika i kružno gospodarstvo”. Na konferenciji je prisustvovalo oko sto predstavnika MSP-ova, znanstvene zajednice, kao i nositelja nacionalnih politika. Cilj Konferencije bio je upoznati MSP s promjenama u zakonodavstvu u kružnom gospodarstvu u plastici te dobrom praksom pokazati kako i na koji način se ta promjena može realizirati u poslovnom svijetu. Ispred Energetskog instituta Hrvoje Požar, Ivona Hulenić. mag.ing.cheming. predstavila je CELEBio projekt (prezentacija) tijekom kojeg će se izvršiti analiza i mapiranje stanja bioekonomije kroz sektore u kojima je moguće koristiti bio-bazirane resurse, u svrhu izrade podloga i smjernica za buduće politike razvoja bioekonomije.

Za više informacija o konferenciji, kao i pristup održanim prezentacijama posjetite poveznicu.

Sredinom veljače 2020. godine, zainteresiranim dionicima, održano je u prostorijama Hrvatskih voda predstavljanje završne verzije „Akcijskog plana za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pogodnim površinama“, kako bi isti doprinijeli dodatnim komentarima konačnom dokumentu. Predstavljanje su održali izrađivači Akcijskog plana: Hidroprojekt-ing Zagreb, Hidroing Osijek, Građevinski fakutet u Zagrebu i IGH Zagreb. Na predstavljanju je prezentirano postojeće stanje proizvodnje mulja te procjene proizvodnje u budućnosti (do 2050. godine) te analiza potencijalnih postupaka obrade mulja. U Akcijskom planu je procijenjeno kako u RH na godišnjoj razini nastaje 75.000-100.000 t suhe tvari otpadnog mulja, kojeg je moguće oporabiti na način da se proizvedu sljedeći konačni proizvodi: rekuperirani fosfor, zamjensko dodatno gorivo, energija i materija za upotrebu u poljoprivredi.

Također su dani prijedlozi za izmjene zakonodavnog okvira kako bi se otpadni mulj mogao koristiti u pogledu energetske/materijalne oporabe.

Na predstavljanju ispred EIHP-a sudjelovao je CELEBio tim koji je istaknuo kako otpadni mulj može predstavljati vrijednu sirovinsku osnovicu u kružnoj ekonomiji, kao izvor toplinske i električne energije. Uključivanjem otpadnog mulja u vrijednosne lance bioekonomije. Mulj se također može iskorištavati kao vrijedan izvor neobnovljivih nutrijenata poput dušika i fosfora te se uz ispravne uvjete obrade i skladištenja može koristiti u poljoprivredi.