Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek je na svojoj redovitoj sjednici od 21. prosinca 2021., donijelo odluku da se dr.sc. Biljana Kulišić, vodeća stručnjakinja EIHP-a, bira u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivrede.

 

 

Biljana Kulišić. je upoznala biomasu i obnovljive izvore energije preko održivog razvitka i eko turizma na čemu je diplomirala 2000. godine na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment u Opatiji, Sveučilište u Rijeci. Zapošljava se u NVO Eko LiburnijiUdruzi za ekopoljoprivredu i ekoturizam, obnaša dužnost tajnice Tajništva IFOAM AgriBioMediterraneo mediteranske podružnice međunarodnog udruženja za ekološku poljoprivredu. Postaje vanjski suradnik Energetskog instituta Hrvoje Požar i surađuje s IEA Bioenergy Task 29: Socioekonomski učinci biomase. Godine 2003. dobiva stipendiju i odlazi na magisterij pri Mediterranean Agronomic Institute Chania MAICh, C.I.H.E.A.M., Grčka, smjer agroekonomija. Magistrirala je 2007. godine na inputoutput analizi proizvodnje biodizela u Hrvatskoj, a  2014. godine je obranila doktorsku disertaciju na temu “Višekriterijska analiza energetskog potencijala iz poljoprivredne biomase u Hrvatskoj” na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu. Od 2005. godine zaposlena u Energetskom institutu Hrvoje Požar.