Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Na temelju mišljenja Akreditacijskog savjeta, koji je na svojoj 66. sjednici održanoj 15. rujna 2015. godine utvrdio da Energetski institut Hrvoje Požar ispunjava uvjete za obavljanje znanstvene djelatnosti, Agencija je dana 22. rujna 2015. godine donijela akreditacijsku preporuku postupku reakreditacije Energetskog instituta Hrvoje Požar kojom se preporuča izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje znanstvene djelatnosti. Slijedom navedenog, ministar znanosti, obrazovanja i sporta izdaje Energetskom institutu Hrvoje Požar potvrdu o ispunjavanju uvjeta za obavljanje znanstvene djelatnosti.