Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Dana 23. srpnja 2019., na Senatu Sveučilišta u Rijeci potvrđen je status EIHP-a kao Znanstveno-nastavnog centra. To je prvi znanstveno-nastavni centar na UNIRI pa će ugovor sa EIHP-om biti ogledni primjer za sve ostale.