Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Održano 15. savjetovanje HRO CIGRE

U Šibeniku je od 7. do 10. studenog 2021. godine održano 15. Savjetovanje HRO CIGRE (Hrvatskog ogranka Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave), koje je okupilo više od tisuću sudionika. Na Savjetovanju je prezentirano 235 recenziranih radova/referata...

EIHP sudjelovao na Danu karijera na PMF-u – WISe 2021

Na Kampusu PMF-a 3. studenog 2021. godine održan je treći po redu WISe – WorkIn’ Science, tj. Dan karijera na PMF-u. Na WISe-u je sudjelovalo više desetaka poslodavaca, među kojima je bio i Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP), te više od 2000 posjetitelja....

Održana 1. radionica u sklopu projekta REPLACE

U srijedu, 6. listopada 2021. godine, održana je prva radionica u sklopu projekta REPLACE. Podsjećamo, projekt REPLACE financiran je sredstvima Europske unije u okviru programa Obzor 2020, a ima za cilj podržati europske energetske, klimatske, okolišne, gospodarske i...