Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Energetska bilanca i statistika

  • prikupljanje podataka i izrada energetske bilance Republike Hrvatske
  • prikupljanje podataka i izrada energetske bilance na razini županija, gradova i nižih administrativnih jedinica
  • provedba anketa o potrošnji energije u sektorima finalne potrošnje
  • izračun indikatora energetske učinkovitosti
  • prilagodba nacionalnih statističkih sustava u drugim zemljama međunarodnim standardima (IEA/EUROSTAT/UNSD)
    • razvoj metoda za prikupljanje energetskih podataka (mjesečni/kvartalni/godišnji izvještaji, ankete o potrošnji energije)
    • razvoj metoda za izradu energetske statisike: integrirane energetske bilance, mjesečna statistika, statistika cijena, indikatori energtske učinkovitosti).