Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Povećanje obnovljivih izvora energije (OIE) stvara značajnu potražnju za zemljištem, potencijalno stvarajući sukob između ciljeva OIE i očuvanja prirodnog kapitala. Neprikladan smještaj lokacija za OIE u prostorne planove može dovesti do dugih i skupih postupaka za investitore, pa čak i do otkazivanja projekata. Primjena pristupa kartiranja osjetljivosti prostora može potencijalno smanjiti ovaj rizik pružanjem informacija o razinama osjetljivosti i potencijalnim rizicima povezanim s lokacijom.

The Nature Conservancy (TNC) i Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) udružili su se kako bi primijenili princip integriranog planiranja obnovljivih izvora energije u jugoistočnoj Europi. Svrha inicijative je ubrzati primjenu obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj i diljem jugoistočne Europe uključivanjem okolišnih i društvenih vrijednosti u stadij planiranja kako bi se smanjili sukobi i olakšao razvoj OIE.

Kroz ovu inicijativu razvijena je i primijenjena metodologija za kartiranje osjetljivosti prostora za smještaj sunčanih i vjetroelektrana koja je primijenjena na pilot području Zadarske županije. Metodologija je razvijena kroz participativni pristup koji je uključivao različite stručnjake, na temelju trenutno dostupnih podataka i informacija o stanju prirodnih resursa, flore i faune, kulturne baštine i vrijednosti krajolika te uzimajući u obzir postojeće i planirano korištenja zemljišta.

Opis metodologije i rezultati kartiranja osjetljivosti prostora za smještaj sunčanih i vjetroelektrana dostupni su obliku izvješća na engleskom jeziku i kratkog sažetka na hrvatskom jeziku.

Sažetak izvješća

WEB – Lokacija, lokacija, lokacija – kako prostorno planiranje može ubrzati razvoj obnovljive energije u jugoistočnoj Europi – TNC_doc3

Skidanje verzije sažetka: Lokacija, lokacija, lokacija: Kako prostorno planiranje može ubrzati razvoj obnovljive energije u jugoistočnoj Europi

Pročitajte detaljno izvješće: Integrated Renewable Energy Planning in Southeast Europe

Karte osjetljivosti dostupne su na zahtjev na zfistrek@eihp.hr