Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Vizija i misija

Strateški cilj Instituta je njegova prepoznatljivost kao centra izvrsnosti iz područja energetskog planiranja i analiza u široj regiji. Institut je spreman odgovoriti na zahtjeve energetskog sustava Republike Hrvatske, kao članice Europske unije. Takvu stručnu i znanstvenu pomoć Institut je spreman pružiti i zemljama u regiji i izvan nje. U razvoju dugoročno održive energetike Institut već surađuje  s državnim, regionalnim i lokalnim administracijama, energetskim subjektima, privatnim poduzetnicima, znanstvenim, obrazovnim i stručnim institucijama u Hrvatskoj, regiji i EU. Suradnja na multinacionalnim energetskim projektima obogaćuje znanje i vještine zaposlenika, a time se povećavaju njihove sposobnosti za provođenje najzahtjevnijih zadaća.

Institut širi regionalnu i međunarodnu suradnju posebice na tržištima gdje je tijekom godina stekao povjerenje kao profesionalno odgovorna te stručno i znanstveno kompetentna institucija. Postavljeni ciljevi mogu se ostvariti samo s visokom kvalitetom usluga, zadovoljstvom klijenata i stalnim povećanjem stručne i znanstvene osposobljenosti zaposlenika. Stručnom i znanstvenom usavršavanju zaposlenika i ubuduće će se pridavati velika pozornost poticanjem njihove kreativnosti i podizanjem zadovoljstva na radu. Uključivanje Instituta u obrazovanje stručnjaka dalo je veliki doprinos stvaranju kvalitetnog kadra na području energetske učinkovitosti, a namjera je da se to proširi i na ostala područja energetskog planiranja.