Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Energetski institut Hrvoje Požar, nacionalni voditelj TRUST-EPC-SOUTH projektnih aktivnosti u Hrvatskoj, održao je treći, završni, sastanak nacionalne platforme za diskusiju sredinom travnja u Zagrebu. Cilj ovog sastanka bio je okupiti ključne dionike tržišta ugovora o energetskom učinku u Republici Hrvatskoj te promicati dijalog i sinergije među njima. Sastanku su prisustvovali predstavnici financijskih institucija, kreatori politike i pružatelji usluge energetskog učinka.

Tijekom sastanka prikazana su dva ključna rezultata projekta. Prvi je GREPCon alat za standardizirano vrednovanje projekata povećanja energetske učinkovitosti i ugradnje obnovljivih izvora energije s naglaskom na ugovore o energetskom učinku. Drugi je nacionalni vodič sa prijedlozima mjera koje je moguće provesti u Republici Hrvatskoj kako bi se tržište brže razvilo, pogotovo u segmentu privatnog tercijarnog sektora.

Kao što se očekivalo, ključni dionici ukazali su na složenu problematiku ugovora o energetskom učinku i mogućnost standardizacije te su se složili sa predloženim mjerama razvoja tržišta.