Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Prošloga tjedna, Energetski institut ugostio je radionicu Međunarodne agencije za atomsku energiju pod nazivom Razmjena iskustava u modeliranju energetskih sustava za planiranje.

Na radionici je sudjelovalo 16 eksperata iz 13 zemalja (Alžir, Brazil, Čile, Egipat, Ekvador, Indija, Južna Koreja, Laos, Maroko, Filipini, Ruska Federacija, Senegal i Sjedinjene Američke Države).

Svrha radionice bila je olakšati razmjenu iskustava između zemalja članica pri korištenju IAEA alata za energetsko planiranje i analizu, kao i stvoriti priliku za razmjenu analitičkih alata koji su u međuvremenu razvijeni. Radionica je bila fokusirana na metodološkim aspektima alata i njihovu važnost na kreiranje energetske politike i strategija koje promoviraju održivi razvoj u zemljama sudionicama.

Radionica se sastojala od prezentacija od strane eksperata kao i grupnih diskusija koji su pokrivali:

  • Probleme vezane za energetske sisteme u kontekstu održivog razvoja
  • Pristupe energetskom modeliranju i dizajn scenarija koji procjenjuju alternativne energetske strategije koje uzimaju u obzir tehnološko-ekonomske i okolišne čimbenike raznih parametara
  • Kompromise moguće integracije nacionalnih energetskih sistema sa sub-regionalnim i regionalnim mrežama
  • Relevantnost politike pri analiziranju energetskih sistema u zemljama članicama.

Također, fokus je bio na pristupima modeliranju za procjenu infrastrukture energetskih sistema u odnosu na cjenovnu prihvatljivost energenata, energetske sigurnosti i utjecaje na klimu i okoliš, pri kojima se koriste modeli IAEA ili slični alati.

Domaćini radionice i predavači iz EIHP-a bili su dr. Mladen Zeljko i Damir Pešut.