Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

U sklopu europskog projekta TRUST-EPC-SOUTH Energetski institut Hrvoje požar organizirao je radionicu o ugovorima o energetskom učinku. Radionica, usmjerena na financijske institucije, imala je za cilj ponuditi publici opće teorijske i praktične informacije o ugovorima o energetskom učinku. U prvom, uvodnom dijelu seminara, predstavljen je TRUST-EPC-SOUTH projekt te je opisan alat za vrednovanje projekata. Drugi segment je bio usmjeren na ugovore o energetskom učinku, sagledavajući problematiku sa pravne, tehničke i ekonomske strane, pojašnjavajući poslovni model i logiku iza koncepta. Treći segment usmjeren na moguće projekte.

Više o TRUST-EPC-SOUTH PROJEKTU.