Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Gospodarenje i organizacija u energetici

Za potrebe tijela javne vlasti, poslovnih subjekata iz energetskog i financijskog sektora u RH i regiji te međunarodnih institucija, multidisciplinarni tim Odjela, samostalno i u suradnji s drugim odjelima, radi na: ekonomsko financijskim analizama i investicijskim studijama, modelima regulacije tržišta i prijedlozima tarifnih sustava, ekonometrijskom i prognostičkom modeliranju metodama analize vremenskih serija, parametarskom i neparametarskom modeliranju cijena energenata, analizama financijskih instrumenata na tržištu električne energije, ekonomskom optimiranju te analizama makroekonomskih učinaka promjena u energetskom sustavu. Osim toga unutar Odjela radi se i na: dubinskim tehničko-ekonomskim analizama, studijama (pred)izvodljivosti energetskih projekata, problematici restrukturiranja/privatizacije trgovačkih društava u energetskom sektoru, analizama zakonodavnog i regulatornog okvira i predlaganju zakonskih rješenja, usklađivanju energetskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU-a, analizama zakonskih obveza i procedura kod planiranja i realizacije energetskih projekata i dr.

Odjel je specijaliziran i za sektor toplinarstva, odnosno za područje daljinskog grijanja i hlađenja te problematiku energetske učinkovitosti u industriji, kao posebnom dijelu optimizacije rada industrijskih postrojenja.

Ime i prezimeRadno mjestoPodručje radaE-mailTelefon
Karmen StupinVoditeljica odjelaPravnicakstupin@eihp.hr01 6326 147
Ana TošStarija istraživačicaEkonomika energetike i financijeatos@eihp.hr01 6326 298
Dr.sc. Anita KnezovićStariji istraživačFinanciranje projekata i ekonomska podrška na projektimaaknezovic@eihp.hr01 6326 105
Danica MaljkovićZamjenica voditeljice OdjelaEnergetska postrojenja i gospodarenje energijomdmaljkovic@eihp.hr01 6326 166
Dražen TumaraMlađi istraživačdtumara@eihp.hr01 6326 251
Igor NovkoStariji istraživačEnergetska postrojenja i gospodarenje energijominovko@eihp.hr01 6326 137
Jadranka MarasStarija istraživačicaDaljinsko grijanje i gospodarenje energijomjmaras@eihp.hr01 6326 130
Dr.sc. Jurica BrajkovićStariji istraživačEkonomika energetike i mikroekonomika,
Regulacija energetskih djelatnosti
jbrajkovic@eihp.hr01 6326 112
Marina SalopekIstraživačicaPravnicamsalopek@eihp.hr01 6326 250
Ružica BudimMlađi istraživačrbudim@eihp.hr01 6326 252