Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Informatika i komunikacije

Misija Odjela je zadovoljiti stalnu potrebu za implementacijom naprednih tehnoloških rješenja korištenja informacijskih, računalnih i komunikacijskih tehnologija u svrhu kontinuiranog i pouzdanog rada te postizanja bolje učinkovitosti svih djelatnika na različitim područjima djelovanja Instituta.

Glavne zadaće Odjela su: planiranje, razvoj, implementacija i održavanje računalnog, informacijskog i komunikacijskog te dokumentacijsko bibliotekarskog sustava Instituta; razvoj, programiranje i održavanje računalnih programa za krajnje korisnike; administracija na računalnim mrežama i korisničkim aplikacijama; održavanje strojne opreme i programske podrške (korisnička i sistemska); edukacija krajnjih korisnika; vođenje stalne brige o sigurnosti informacijskih resursa i primjene najviših standarda na tom području.

U cilju razvoja i unapređenje organizacije poslovanja Instituta kroz primjenu ISO 9001:2008 norme za sustav upravljanja kvalitetom uvodi se elektroničko upravljanje projektima, radnim procesima, dokumentacijom i međusobnom komunikacijom sudionika u projektima primjenom aplikacije eProjekt.

Odjel se aktivno bavi: planiranjem, razvojem, izgradnjom i održavanjem Institutskih komunikacijskih sustava (žično, bežično) za prijenos glasa, videa i podataka korištenjem različitih medija i tehnologija (klasično kroz fiksne i mobilne mreže operatera, VoIP, Internet i mobilne aplikacije). U važne aktivnosti ubraja se i vođenje i suradnja na izvođenju projekata razvoja kompleksnih informacijskih sustava, baza podataka, web aplikacija i sustava upravljanja dokumentima s informacijama koje se pohranjuju lokalno ili u oblaku a kontrolirani i zaštićen pristup omogućava se kroz Internet s bilo koje lokacije s koje je mobilno ili fiksno moguće pristupiti Internetu. Osobita pažnja posvećuje se programiranju, dizajnu i održavanju web sadržaja, kao i razvoju, dizajnu, programiranju i održavanju baza podataka i dokumentacijskih sustava i to korištenjem suvremenih alata za programiranje i naprednih programskih jezika. Teži se postizanju ureda bez papira uvođenjem novih tehnologija i kontinuiranom obukom korisnika.

Značajno mjesto u aktivnostima čine i poslovi na održavanju zgrade Instituta i njenih funkcionalnih cjelina (automatizirani sustavi grijanja, hlađenja, sustavi protuprovale i nadzora, itd.) te zaštite na radu i zaštite od požara.

Osim toga, vrlo je važan lektorski te informacijsko-dokumentacijski rad knjižnice koji se, osim kroz klasični pristup knjižnom fondu, ogleda i kroz digitalizaciju publikacija EIHP-a kako bi putem intraneta sva knjižna građa (studije, knjige i ostale elektroničke publikacije) nastala u EIHP-u i značajna za Institut i djelatnike bila dostupna i u elektroničkom obliku. U sklopu Odjela se prikuplja, evidentira, odabire i izlučuje te osigurava od oštećenja arhivsko i registraturno gradivo Instituta koje je od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu.

Ime i prezimeRadno mjestoPodručje radaTitulaE-mailTelefon
Franjo KlečinaVoditelj odjelaInformacijsko-komunikaciji sustavi dipl. ing.fklecina@eihp.hr01 6326 127
Anita FilipovićKnjižničarkaInformacijsko-dokumentacijska djelatnostprof. dipl.knjiznicarafilipovic@eihp.hr01 6326 110