Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Ured ravnatelja

Ured ravnatelja priprema i koordinira obrazovne, znanstvenoistraživačke i međunarodne projekte te predlaže metode istraživanja najsloženijih problema iz područja rada Instituta. Ured  obuhvaća poslove tajništva , računovodstveno-knjigovodstvene poslove te  poslove vezane uz odnose s javnošću.

 

Ime i prezimeRadno mjestoPodručje radaE-mailTelefon
Dr.sc. Goran GranićRavnateljggranic@eihp.hr01 6040 588
Antonel RaosRačunovodstvoRačunovodstveni posloviaraos@eihp.hr01 6040 258
Ana TošRačunovodstvoEU projektiatos@eihp.hr01 6326 259
Ela ZdeličanSuradnica za logistiku, organizaciju događanja
i kadrovske poslove
Poslovna tajnica Ravnateljaezdelican@eihp.hr01 6326 131
Goran MatijevićITSistem administratorgmatijevic@eihp.hr01 6326 162
Dr.sc. Haris BokoSavjetnikMeđunarodni projektihboko@eihp.hr01 6326 165
Ivan MusurlievITimusurliev@eihp.hr01 6326 129
Ivana TomićPoslovna tajnicaPoslovna tajnica za edukacijske programeitomic@eihp.hr01 6326 115
Jelena Bonić VidovićPoslovna tajnicaPoslovna tajnica Ravnateljajbonic@eihp.hr01 6326 293
Karmenka RužakPoslovna tajnicaPoslovna tajnica Ravnateljakruzak@eihp.hr01 6326 144
Martina Komerički KošarićVoditeljica marketinga i komunikacijaOdnosi s javnošću, e-mobilnostmkomericki@eihp.hr01 6326 118
Renata Breški VukovićIstraživačEU projektirbreski@eihp.hr01 6326 295
Sara VukmanVoditeljica računovodstvaRačunovodstveni poslovisvukman@eihp.hr01 6326 120
Sanja ImprićRačunovodstvoRačunovodstveni poslovisimpric@eihp.hr01 6326 143