Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Upravno vijeće

  1. Domagoj Validžić, predsjednik
  2. Anja Bagarić, članica
  3. Zoran Pačandi, član
  4. Kristina Džimbeg, članica
  5. Ivana Palinić Galović, članica