Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Upravno vijeće

Domagoj Viladžić, predsjednik

Kata Sušac, član

Dr.sc. Branka Jelavić, član