Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Politika i ciljevi kvalitete

Energetski institut Hrvoje Požar je ustanova čija djelatnost obuhvaća pružanje znanstvenih i stručnih usluga iz područja energetike i zaštite okoliša.

NAŠA MISIJA – Kvalitetom, točnošću isporuke i pouzdanošću pri realizaciji svojih usluga trajno ispunjavati potrebe i očekivanja naših kupaca i ostalih zainteresiranih strana uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa.

NAŠA VIZIJA – Postati stožerna ustanova u području planiranja u energetici i u području zaštite okoliša, zasnovano na načelima poslovne izvrsnosti, ekološke održivosti i primjeni najboljih znanstvenih metoda.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

 • najveću pažnju posvetiti ostvarivanju i zadržavanju visoke razine zadovoljstva naših kupaca kvalitetnom i pravovremenom realizacijom usluga
 • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati
 • kontinuirano unapređivati tehnološku opremljenost
 • njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima i kooperantima
 • kontinuirano pratiti svjetske trendove u svojoj djelatnosti te iste primjenjivati u svom radu
 • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve i programe
 • primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001
 • kontinuirano se usklađivati sa zakonskim i ostalim zahtjevima vezanim uz naše područje rada kao i svim ostalim zahtjevima primjenjivim na naše poslovanje
 • kontinuirano pratiti i poštivati pravila koji se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma te promicati nultu stopu tolerancije na korupciju
 • dosljedno utvrđivati rizike i prilike prilikom nuđenja i ugovaranja naših usluga
 • kontinuirano pratiti i primjenjivati najviše standarde i zahtjeve vezane uz zaštitu informacija s kojima radimo a osobito osobnih podataka naših partnera i radnika, te svih osoba do čijih podataka smo došli u svojim poslovnim aktivnostima i istraživanjima.

Strateški cilj EIHP-a je prepoznatljivost Instituta na otvorenom svjetskom tržištu kao centra izvrsnosti iz područja energetike i zaštite okoliša.

Institut nastoji odgovoriti na zahtjeve energetskog sustava Hrvatske koji prolazi kroz reformu, restrukturiranje, tehnološki napredak, privatizaciju i otvaranje tržišta. Pri tom je vrlo važno podupiranje aktivnosti Hrvatske u djelovanju kao članice Europske unije a osim toga i u jačanju njene uloge u regiji u promicanju gospodarskih i ukupnih interesa, te sve značajnije uloge Hrvatske u međunarodnim političkim i gospodarskim odnosima. Za ostvarivanje tih ciljeva u energetskom sustavu i državnoj upravi, područnoj i lokalnoj samoupravi, ali i u ukupnom gospodarstvu, nužno je povećati razinu znanja i sposobnosti za obavljanje zadaća u tržišnom gospodarstvu i otvorenom energetskom tržištu, što je jedna od trajnih aktivnosti Instituta.

U posljednjih nekoliko godina, kroz međunarodne institucije i dogovore te klimatsku i energetsku politiku EU-a, ciljevi energetske politike do 2050. godine postaju sve jasniji, a odgovornost za njihovo ispunjavanje kontinuirano raste. Očekuje se da će se do kraja 2019. godine donijeti svi potrebni zakonodavni akti za provedbu energetske politike: Čista energija za sve Europljane, kako bi se jednoznačno postavio pravni okvir za provedbu tranzicije energetskog sektora, koji uključuje jedinstvenu klimatsku i energetsku politiku. Jedan od važnih dokumenata je Integrirani energetsko klimatski plan, koji će sve zemlje članice donijeti do kraja 2019. godine, kroz interaktivnu komunikaciju i zajedničko učenje o integriranom planiranju.

Kroz tranziciju će doći do promjene energetske strukture izvora, smanjivat će se korištenje fosilnih goriva, a povećavati korištenje obnovljivih izvora. Povećavat će se energetska učinkovitost, sve novoizgrađene i obnovljene zgrade imat će kao standard gotovo nultu potrošnju, uvodit će se napredne tehnologije, promijenit će se uloga kupca energije, a elektromobilnost i ostale napredne tehnologije promijenit će situaciju u prometu. To će imati utjecaj na sadašnju strukturu tvrtki koje se bave energetskim djelatnostima, jer će se one morati značajno mijenjati i prilagođavati tržišnim potrebama te tehnološkim zahtjevima i mogućnostima

Institut treba jačati regionalnu i međunarodnu suradnju posebice na tržištima gdje je Institut tijekom godina stekao povjerenje kao profesionalno odgovorna te stručno i znanstveno kompetentna institucija.

Postavljeni ciljevi se mogu ostvariti samo visokom kvalitetom usluga, odnosno uz puno zadovoljstvo kupaca.  Pri tome je od presudnog značaja stalno povećavanje stručne i znanstvene razine osposobljenosti djelatnika Instituta. Svim oblicima stručnog i znanstvenog usavršavanja djelatnika davat će se najveća pažnja kroz različite oblike poticanja njihove kreativnosti i podizanje razine zadovoljstva na radu.

U osiguravanju postizanja visoke kvalitete naših usluga i punog zadovoljstva kupca Institut  će osim provođenja norme ISO 9001 u budućnosti nastojati primijeniti i preporuke drugih međunarodnih normi a u skladu s razvojem svog poslovanja i poslovnih potreba te rizika i prilika koji mogu utjecati na poslovanje.

Ocjenjujemo da će korištenje i stalno unapređivanje  informatički podržanog integralnog sustava upravljanja poslovanjem, kvalitetom izrade studija te upravljanja dokumentima i drugim radnim procesima biti dobar korak ka poboljšavanju kvalitete poslovanja u uvjetima tehnološkog napretka sustava komunikacija i razmjene informacija.

Postizanje ciljeva kao što su ured bez papira, mobilni ured, elektronička razmjena transakcija (računa) s drugim poslovnim subjektima uz poštovanje novih standarda i preporuka zaštite osobnih i poslovnim podataka u bitnome određuje daljnji razvoj učinkovitosti poslovanja.

Institut u svojim planovima i analizama rada uzima u obzir sve rizike poslovanja i aktivno se prilagođava na način da negativne rizike poslovanja svodi na minimalnu mjeru a istovremeno ulazeći u poslove koji mogu donijeti pozitivne poslovne rezultate.

 

U Zagrebu, 21.04.2020.                                                                                                                             Ravnatelj Instituta: Dražen Jakšić   

 

 

*Politika upravljanja kvalitetom je javan dokument i dostupan je svim zainteresiranim stranama na web stranicama EIHP-a: www.eihp.hr.

Svi novi zaposlenici su upoznati s Politikom kvalitete u momentu zapošljavanja te se svi uposlenici mogu podsjetiti na sadržaj uvidom u ovaj dokument i putem aplikacije eProjekt.