Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Politika i ciljevi kvalitete

Energetski institut Hrvoje Požar je ustanova čija djelatnost obuhvaća pružanje znanstvenih i stručnih usluga iz područja energetike.

NAŠA MISIJA – Kvalitetom, točnošću isporuke i pouzdanošću pri realizaciji svojih usluga trajno ispunjavati potrebe i očekivanja naših kupaca i ostalih zainteresiranih strana uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa.

NAŠA VIZIJA – Postati vodeća ustanova u području planiranja u energetici, zasnovano na načelima poslovne izvrsnosti, ekološke održivosti i primjeni najboljih znanstvenih metoda.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali vrijednosti vizije i misije, trajno se obvezujemo:
•   najveću pažnju posvetiti ostvarivanju i zadržavanju visoke razine zadovoljstva naših kupaca kvalitetnom i pravovremenom realizacijom usluga
•   zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati
•   kontinuirano unapređivati tehnološku opremljenost
•   njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima i kooperantima
•   kontinuirano pratiti svjetske trendove u svojoj djelatnosti te iste primjenjivati u svom radu
•   postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve i programe
•   primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001
•   kontinuirano se usklađivati sa zakonskim i ostalim zahtjevima vezanim uz naše područje rada kao i svim ostalim zahtjevima primjenjivim na naše poslovanje.

Strateški cilj EIHP-a je prepoznatljivost Instituta na otvorenom svjetskom tržištu kao centra izvrsnosti iz područja energetike.

Institut nastoji odgovoriti na zahtjeve energetskog sustava Hrvatske koji prolazi kroz reformu, restrukturiranje, tehnološki napredak, privatizaciju i otvaranje tržišta. Pri tom je vrlo važno podupiranje aktivnosti Hrvatske u djelovanju kao članice Europske unije a osim toga i u jačanju njene uloge u regiji u promicanju gospodarskih i ukupnih interesa, te sve značajnije uloge Hrvatske u međunarodnim političkim i gospodarskim odnosima. Za ostvarivanje tih ciljeva u energetskom sustavu i državnoj upravi, područnoj i lokalnoj samoupravi, ali i u ukupnom gospodarstvu, nužno je povećati razinu znanja i sposobnosti za obavljanje zadaća u tržišnom gospodarstvu i otvorenom energetskom tržištu, što je jedna od trajnih aktivnosti Instituta.

Institut treba jačati regionalnu i međunarodnu suradnju posebice na tržištima gdje je Institut tijekom godina stekao povjerenje kao profesionalno odgovorna te stručno i znanstveno kompetentna institucija.

Postavljeni ciljevi se mogu ostvariti samo visokom kvalitetom usluga, odnosno uz puno zadovoljstvo kupaca. Pri tome je od presudnog značaja stalno povećavanje stručne i znanstvene razine osposobljenosti djelatnika Instituta. Svim oblicima stručnog i znanstvenog usavršavanja djelatnika davat će se najveća pažnja kroz različite oblike poticanja njihove kreativnosti i podizanje razine zadovoljstva na radu. U osiguravanju postizanja visoke kvalitete naših usluga i punog zadovoljstva kupca Institut će osim provođenja norme ISO 9001 u budućnosti nastojati primijeniti i preporuke drugih međunarodnih normi a u skladu s razvojem svog poslovanja i poslovnih potreba te rizika koji mogu utjecati na poslovanje.

Ocjenjujemo da će korištenje i stalno unapređivanje informatički podržanog integralnog sustava upravljanja poslovanjem, kvalitetom izrade studija te upravljanja dokumentima i drugim radnim procesima biti dobar korak ka poboljšavanju kvalitete poslovanja u uvjetima tehnološkog napretka sustava komunikacija i razmjene informacija. Postizanje ciljeva kao što su ured bez papira, mobilni ured, elektronička razmjena trasakcija (računa) s drugim poslovnim subjektima uz poštovanje novih standarda i preporuka zaštite osobnih i poslovnim podataka u bitnome određuje daljnji razvoj učinkovitosti poslovanja.

Institut u svojim planovima i analizama rada uzima u obzir sve rizike poslovanja i aktivno se prilagođava na način da negativne rizike poslovanja svodi na minimalnu mjeru a istovremeno ulazeći u poslove koji mogu donijeti pozitivne poslovne rezultate.

U Zagrebu, 24.04.2017.                                                      dr. sc. Goran GranićGG

Politika upravljanja kvalitetom je javan dokument i dostupan je svim zainteresiranim stranama. Svi zaposlenici su upoznati s Politikom kvalitete.