Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

TRUST

Energetski institut Hrvoje Požar je na nacionalnoj razini voditelj europske inicijative “Izgradnja povjerenja u ugovaranje energetskog učinka za projekte energetske učinkovitosti i održive energije u tercijarnom sektoru za zemlje Južne Europe” (skraćenica Trust EPC South), sufinancirane od strane programa Europske komisije Obzor 2020.

Cilj inicijative Trust EPC South je pokretanje potencijala tržišta investicija u energetsku učinkovitost u Južnoj Europi stvaranjem okvira za standardizaciju, procjenu i sustavno vrednovanje investicija u energetsku učinkovitost te povećanjem povjerenja kod glavnih aktera na tržištu, investitora i financijera. Inicijativa prije svega cilja na ublažavanje prepreka za razvoj energetske učinkovitosti u privatnom tercijarnom sektoru, s fokusom na mala i srednja poduzeća te s posebnim pogledom na projekte koji uključuju ugovore o energetskom učinku (eng.: Energy Performance Contracts – EPC). Inicijativa se provodi u Hrvatskoj, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Portugalu i Španjolskoj od strane međunarodnog konzorcija koji vodi španjolska tvrtka CREARA i koji tvore interdisciplinarne organizacije s visokom razinom stručnosti u sektoru energetske učinkovitosti i održivosti.

U sklopu svojeg akcijskog plana, Trust EPC South:

  • Promovira dijalog i sinergiju između ponude – pružatelja energetskih usluga, potražnje – tercijarnog sektora i financijske strane.
  • Razvija u suradnji sa financijskim institucijama i certifikacijskim tijelima konkretnu standardizaciju investicija i okvir za sustavno vrednovanje s potrebnim alatima.
  • Vodi treninge i izgradnju kapaciteta za financijska rješenja i osnove EPC-a za financijske institucije, potencijalne grupe investitora, certifikacijska tijela, sektor usluga za energetsku učinkovitost, energetske menadžere i konzultante, javna tijela i tvorce politike.

Ovime vas pozivamo na sudjelovanja na radionici namijenjenoj potencijalnim klijentima u uslužnom sektoru (naručiteljima ugovora o energetskom učinku) sa ciljem pojašnjavanja ključnih pojmova, stanja na tržištu, poslovne logike iza modela ugovora o energetskom učinku i primjera iz prakse. Radionica je u potpunosti besplatna uz limitirani broj polaznika.

Program radionice PRIJAVNICA