Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Energetski institut Hrvoje Požar uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/2015) . Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.  Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pismenog zahtjeva (obrazaci) EIHP-u koji možete poslati:

  • na adresu Energetskog instituta Hrvoje Požar, Savska cesta 163, 10 000 Zagreb;
  • na broj faksa: 01/ 6040 599;
  • elektroničkom poštom na: mkomericki@eihp.hr ili
  • donijeti osobno u tajništvo EIHP-a radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.