Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Obnova javnih prostora u inteligentnim gradovima na Mediteranu

 

Europskom Direktivom o energetskoj učinkovitosti 27/2012/EC i Drugim nacionalnim planom energetske učinkovitosti Republike Hrvatske iz 2011.g. planirana je energetska obnova 3% tlocrtne površine zgrada svake godine. Potrebno je razviti financijske modele, mehanizme provedbe i obrazovati stručnjake koji će pokretati veliki broj takvih projekata. Potrebna su specijalizirana znanja o kriterijima za održivu nabavu takvih usluga na tržištu i o provođenju preciznih metoda proračuna energetskih svojstava. Ključno je djelovanje javne uprave na uspostavi i praćenju mehanizama provedbe, tehničkih stručnjaka u izradi tehno-ekonomskih analiza i građevinskog sektora koji poznaje nove tehnologije i materijale.

CILJ PROJEKTA

  Projekt „Republic MED“ razvija i promovira razvoj nove metodologije za tehno-ekonomske analize za obnovu javnih zgrada i otvorenih javnih prostora. Bazira se na detaljnim proračunima energetske učinkovitosti i toplinske ugodnosti, primjeni principa bioklimatskog dizajna i definira organizacijsku strukturu za pripremu i provedbu projekta obnove. Ocijenit će se učinkovitost postojećih nacionalnih alata i metoda i otkloniti njihovi nedostaci kroz primjenu nove metodologije na pokaznim primjerima javnih zgrada i javnih prostora.

Detaljnije o projektu Letak1Letak2 Roll up1 Roll up2Video

TRAJANJE PROJEKTA:
 2013.-2015.

U SKLOPU PROJEKTA PROVESTI ĆE SE:

 • DANI OTVORENIH VRATA
  Praktične mjere, postupci i suvremene tehnologije za povećanje energetske učinkovitosti i ostvarivanje mikroklimatske ugodnosti bit će promovirani na javnom događanju.
 • SPECIJALIZIRANI SEMINARI
  NamijenjenI zaposlenicima javne uprave, projektantima, urbanistima, malom i srednjem poduzetništvu u graditeljstvu o metodologiji izrade detaljnih tehno-ekonomskih analiza obnove javnih prostora.
 • RADNE SKUPINE
  multidisciplinarni tim za izradu priručnika o inovativnim tehnologijama, metodama pripreme projekata obnove i modelima financiranja.
 • TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA NA POKAZNIM LOKACIJAMA
  Provedba studije za poboljšanje energetske učinkovitosti i mikroklimatskih uvjeta uključivanjem u proračune utjecaj ponašanja korisnika, utjecaj zagrijavanja od urbanih toplinskih otoka, definicija i ocjena indikatora mikroklimatske ugodnosti anketiranjem korisnika i određivanje mjera za poboljšanje tih uvjeta.
 • MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
  Predstavljanje cjelovite strategije energetske i ekološke obnove javnih prostora i promocija metodologije za usvajanje u dokumentima Europske unije.

PROJEKT U HRVATSKOJ PROVODI:

Energetski institut Hrvoje Požar i Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA

EIHP voditeljica projekta:

Margareta Zidar; mzidar@eihp.hr; +385 1 6326 108

FOR IPA PARTNERS - LOGO MED and EU- horizontal

„This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the IRH Med project and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.“ „Ova publikacija je izrađena uz pomoć Europske unije. Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost projekta IRH Med i ni u kojem slučaju ne prikazuje mišljenje Europske unije.“ Projekt br.: 1C-MED12-73 / Akronim: Republic-Med / Naziv: energetska obnova javnih prostora u inteligentnim gradovima na Mediteranu / Instrument: Program MED / Prioritet-Cilj 2-2 / Osovina 2: Zaštita okoliša i promocija održivog teritorijalnog razvoja / Cilj 2.2: Promocija obnovljive energije i povećanje energetske učinkovitosti