Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

RePublic ZEB

Članak 9. Direktive o energetskim svojstvima zgrada (EPBD) donio je koncept zgrada „gotov nulte“ energije. „… do 31. prosinca 2020., sve nove zgrade su zgrade gotovo nulte energije; a nakon 31. prosinca 2018. nove zgrade u vlasništvu i koje koriste tijela javne uprave su zgrade gotovo nulte energije“.

Ovo je početna točka projekta RePublic_ZEB koji je usmjeren na energiju i emisije CO2 povezane s postojećim javnim zgradama i njihovom obnovom prema zgradama gotovo nulte energije zbog velikog potencijala energetskih ušteda. RePublic_ZEB pokriva jugoistočnu Europu sa jedanaest partnera u ciljanim državama, te jednim partnerom izvan.

 

CILJ PROJEKTA

  Ključni cilj projekta je odrediti troškovno korisne „pakete mjera“ bazirane na učinkovitim tehnologijama garantirane kvalitete za energetsku obnovu fonda javnih zgrada prema zgradama gotovo nulte energije, koji ce biti standardizirani i prihvaćeni od vlasnika zgrada

 

 

Osnovni ciljevi:

  • utvrđivanje trenutnog stanja fonda javnih zgrada kroz vrednovanje potrošnje energije i emisije CO2 na nacionalnoj razini,
  • definiranje referentnih zgrada
  • razvoj zajedničkih okvira i ujednačene metodologije za definiciju koncepta zgrada gotovo nulte energije za javne zgrade

RePublic_ZEB projekt ide prema postizanju ovih ciljeva kroz šest radnih paketa (WP)

  1. analiza fonda javnih zgrada i određivanje referentnih zgrada
  2. utvrđivanje trenutnog stanja i analiza mogućnosti obnove zgrada do razine zgrada gotovo nulte energije
  3. cost-benefit analiza paketa mjera za obnovu prema razini zgrada gotovo nulte energije
  4. strategije i smjernice za zgrade gotovo nulte energije
  5. komunikacija i širenje informacija

PROJEKT U HRVATSKOJ PROVODI: Energetski institut Hrvoje Požar

www.republiczeb.org

EIHP voditelj projekta:

Toni Borković;  tborkovic@eihp.hr;  +385 1 6326 114