Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Bioenergy for Business (b4b)

 

CILJ PROJEKTA

  Cilj projekta Bioenergy for Business (b4b) je poticanje korištenja biomase za grijanje u javnom i poslovnom sektoru za snage kotlova iznad 100 kW. Glavna zadaća projekta je širenje najbolje prakse zamjene fosilnih goriva biomasom u području Centralne i Istočne Europe, a glavne ciljne grupe unutar pojedinih država su poduzetnici s velikim toplinskim nisko-temperaturnim konzumom koji sami proizvode svoju toplinu, te vlasnici toplana na fosilna goriva.

 

TRAJANJE PROJEKTA:  2015.-2017.

U SKLOPU PROJEKTA PROVESTI ĆE SE:

Razgovori sa svim dionicima koji sudjeluju u lancu proizvodnje toplinske energije iz biomase; nekoliko radionica s ciljem povezivanja dionika i razgovora o prilikama i barijerama za dalji razvoj ovog segmenta; edukativni seminari i studijska putovanja. Također će biti izrađeni razni informativni materijali i javno dostupni modeli za preliminarni proračun isplativosti korištenja tehnologije na biomasu i njihovu usporedbu u odnosu na tehnologije na fosilna goriva.

SEMINARI: – listopad 2016.

 PUBLIKACIJE:

  • Brošure:

BROŠURA 1 BROŠURA 2

  • Plakat:

B4Bposter

  • Članci:

articleB4B1                 articleB4B2      articleB4B3

PROJEKT U HRVATSKOJ PROVODI:

Energetski institut Hrvoje Požar

EIHP voditelji projekta:

Dražen Balić;  dbalic@eihp.hr;  +385 1 6326 286

Marin Miletić; mmiletic@eihp.hr; +385 1 6326 271

 

PROJEKTNI PARTNERI:

AEA , Austria – www.energyagency.at

AEBIOM, Belgium – www.aebiom.org

CRES, Greece – www.cres.gr

DBFZ, Germany – www.dbfz.de

KAPE, Poland – www.kape.gov.pl

ARBIO, Romania – www.arbio.ro

SIEA, Slovakia – www.sie.sk

BGBIOM, Bulgaria – www.bgbiom.org

SECB, Ukraine – www.biomass.kiev.ua

EIHP, Croatia – www.eihp.hr

RVO, Netherlands – www.english.rvo.nl

Motiva Oy, Finland – www.motiva.fi

DTI, Denmark – www.dti.dk

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 646495. Any communication activity related to the action reflects only the author’s view. The European Union and its Innovation and Networks Executive Agency (INEA) are not responsible for any use that may be made of the information any communication activity contains.

Horizon