Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

CESBA MED

Projekt CESBA MED – Central European Sustainablity Assessment adapted to Mediterranean area – se provodi u okviru programa Interreg Mediteran. Cilj projekta je optimizirati procese provedbe projekata razvoja i upravljanja za naselja ili gradske zone te ostvariti sve potencijale poboljšanja prema principima održive gradnje. Ciljne skupine projekta su predstavnici uprave u gradovima i županijama, prostorni planeri, stručnjaci za održivu gradnju, energetsko planiranje, sudionici lokalnih politika razvoja i predstavnici građanskih inicijativa. Projekt se provodi kao potpora UNESCO-vom cilju održivosti broj 11 “Održivi gradovi i zajednice – učinimo gradove i naselja inkluzivnima, sigurnima, prilagodljivima na promjene i održivima“ kao i dobrovoljnoj inicijativi Europske Unije Level(s) o promociji kružne ekonomije.

 

U SKLOPU PROJEKTA PROVEST ĆE SE:

 

 • Razvoj metodologije i alata za ocjenu održivosti kojim će se omogućiti vrednovanje sinergijskih učinaka principa održivosti na dvije razine, za naselje i za pojedinačnu zgradu. Na temelju općih principa održivosti i dodatnih lokalno specifičnih elementa za mediteransko podeblje i kulturu, kroz CESBA MED alat valorizirat će se potencijali poboljšanja održivosti. Primjena alata je u komunikaciji svih uključenih u definiranje programa za razvoj održivih naselja i zgrada i omogućuje brzu ocjenu učinaka na održivost za različita tehnička rješenja pri gradnji.
 • Razmjena iskustava i usmjeravanje aktivnosti prema lokalno specifičnim temama kroz radnu skupinu u Splitsko-dalmatinskoj županiji kao pilot području projekta. Sudionici su iz različitih djelatnosti i sektora u razvoju i upravljanju prostorom.
 • Analiza i evaluacija stanja održivosti s prikazom potencijala za poboljšanja za pilot područje.
 • Promocija održivih gradova na razini svih zemalja Europske Unije, kroz natječaj otvoren za gradove koji pomoću CESBA MED alata valoriziraju stanje održivosti i tako prepoznaju svoje daljnje potencijale razvoja.

.

 

CESBA Nagrada za urbane prostore 2019.

•  povećali ste kapacitete javnih usluga, društvenih i edukativnih sadržaja?
•  razvili ste infrakstrukturu za elektromobilnost i širokopojasni pristup internetu?
•  proveli ste energetsku obnova postojećih zgrada javne namejne ?
•  uspostavili ste sustavno gospodarenje energijom u svim zgradama javne namjene?
•  gradite u standardu gotovo nulte energije?
•  organizirali ste odvojeno prikupljanje otpada?
•  uključili ste inovativne tehnologije za proizvodnju energije?
•  razvili ste poticajne mehanizme za održivu gradnju?
•  primijenili ste principe zelene javne nabave za proizvode i usluge?
•  potičete razvoj novih poslovnih usluga u zaštiti okoliša ili energetskoj učinkovitosti?

Prijavite se!!!  – Detalji za prijavu

Letak

Plakat

Brošura

TRAJANJE PROJEKTA: rujan 2016. do listopad 2019.godine

PROJEKTNI KONZORCIJ:

 • Glavni partner: City of Torino (IT)
 • iiSBE ItaliaR&D srl (IT)
 • Municipality of Udine (IT)
 • EnvirobatBDM (FRA)
 • Rhônalpénergie-Environnement (FRA)
 • Government of Catalonia (ES)
 • Municipality Sant Cugat del Vallès (ES)
 • University of Malta (MT)
 • NATIONAL OBSERVATORY OF ATHENS (GR)
 • Association of Common European Sustainable Built Environment Assessment – CESBA (AT)
 • Energetski institut Hrvoje Požar (HR)
 • Urban Community of Marseille Metropolitan Province (FRA)

 

Više o aktivnostima svih partnera u projektu:

 1. https://cesba-med.interreg-med.eu/
 2. https://www.facebook.com/ProjectCESBAMED/

 

U EIHP projekt provode:

Andro Bačan, Ivan Bačan, Dr.sc. Vesna Bukarica, Dr.sc. Marina Malinovec Puček i Margareta Zidar (koordinator projekta za EIHP)

Kontakt: mzidar@eihp.hr; 01 6326108; 099 5326108

 

Ovaj projekt je dobio sredstva programa Interreg Mediteran – ugovor broj 990.