Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Korištenje potencijala geotermalne energije u Republici Hrvatskoj – terenski i studijski posjet

Energetski institut Hrvoje Požar promotor je projekta „Korištenje potencijala geotermalne energije u Republici Hrvatskoj – terenski i studijski posjet“ u okviru Bilateralnog fonda iz Financijskih mehanizama Kraljevine Norveške i EGP-a.

Energy Institute is the promoter of the project “Geothermal energy utilization potential in Croatia – Field and study visit” in the framework of Bilateral funds from the Financial Mechanisms of Norway and the EEA.

CILJ PROJEKTA / AIM OF THE PROJECT:

 

Cilj projekta je jačanje bilateralne suradnje Hrvatske i Islanda u području geotermalne energije. / Aim of the project is strengthening bilateral relations between Croatia and Island in the field of geothermal energy.

 

TRAJANJE PROJEKTA / DURATION OF THE PROJECT:  2016. – 2017.

U SKLOPU PROJEKTA PROVESTI ĆE SE SLIJEDEĆE AKTIVNOSTI / FOLLOWING ACTIVITIES WILL BE CARRIED OUT IN THE SCOPE OF THE PROJECT:

  • Posjet hrvatske delegacije Islandu ( održana u vrijeme Islandske geotermalne konferencije u travnju 2016. godine na kojem su sudjelovali svi sudionici projekta i gdje je održana prezentacija koja je dala pregled geotermalnih resursa i potencijala Hrvatske.) / A visit of the Croatian delegation to Island (conducted during the Iceland Geothermal Conference in April 2016 with the contribution of all the project participants where a presentation of Croatian geothermal resources and potential was given by Croatian delegates.)
  • Posjet islandske delegacije Hrvatskoj (kako bi se bolje upoznala s njezinim geotermalnim potencijalima te napravila prve korake prema realizaciji jednog geotermalnog projekta u Hrvatskoj) / A visit of the Icelandic delegation to Croatia (to become familiar with its geothermal potential and to made the first steps towards the realization of one geothermal project in Croatia)
  • Izrada studije geotermalnog potencijala Hrvatske sa studijom izvodljivosti projekta daljinskog grijanja na odabranoj lokaciji / Preparation of a Study on geothermal energy in Croatia with feasibility study for geothermal district heating on the selected location
  • Okrugli stol/konferencija o geotermalnom potencijalu u Hrvatskoj s prezentacijom rezultata projekta / Conference / Round table and study visit to Croatia with the presentation of project results
ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ PROJEKTA

PROJEKT U HRVATSKOJ PROVODI / PROJECT IN CROATIA LED BY:

Energetski institut Hrvoje Požar / Energy institute Hrvoje Požar

VODITELJI PROJEKTA / PROJECT LEADERS:

Danica Maljković (EIHP), dmaljkovic@eihp.hr, 01 6326 166

Sanja Živković (EIHP), szivkovic@eihp.hr, 01 6326 132

PROJEKTNI PARTNERI / PROJECT PARTNERS:

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (Nacionalna fokalna točka) uz potporu ministarstva nadležnog za energetiku / Ministry of Regional Development and EU Funds (National focal point) with support of ministry responsible for energy

Orkustofnun – National Energy Authority of Iceland (OS)

KORISNI LINKOVI / USEFUL LINKS:

EEA Grants Hrvatska / EEA Grants Croatia – http://www.eeagrants.hr/

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU / Ministry of Regional Development and EU Funds – https://razvoj.gov.hr/