Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

ELE.C.TRA projekt

Projekt EleCTra – „Electric Transport in Cities – Električni gradski prijevoz“, europski je projekt koji se uspješno provodi u 8 država Europe, među kojima i u Hrvatskoj. Glavni koordinator projekta je grad Genova (Italija). Temeljni cilj projekta jest smanjiti zagađenost nastalu zbog prometa te poboljšati kvalitetu života promoviranjem novog održivog modela urbane mobilnosti. Grad Zagreb putem Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj jedan je od partnera projekta, a sa Institutom ima potpisan sporazum o suradnji.

 

CILJ PROJEKTA

  U skladu s ciljevima programa Inteligentna energija za Europu (Intelligent Energy Europe), projektom se želi doprinijeti osiguravanju održive energije u Europi, posebno smanjivanjem emisija stakleničkih plinova nastalim zbog upotrebe fosilnih goriva u prometu. Također se projektom želi podići svijest građana i turista poticanjem promjene navika te promoviranjem održivog načina transporta osiguravanjem e-skutera. Ovaj projekt spaja ekonomiju, okoliš, ljude i podizanje kvalitete života te održivu mobilnost u gradovima.

 

Zašto Ele.C.Tra? Sharing sustav električnih skutera Globalno zagrijavanje i klimatske promjene jedan su od vodećih problema današnjice. Urbana područja u Europskoj uniji (EU) odgovorna su za 80% energetske potrošnje i pripadajućih emisija stakleničkog plina CO2, koji uzrokuje globalno zatopljenje. Projekt Ele.C.Tra pruža izvanrednu priliku da ostvarimo zajedničku suradnju te postignemo značajan korak u osiguravanju bolje zajedničke budućnosti s manje zagađenja i održivijim načinom urbanog transporta u gradovima. E-skuteri predstavljaju odlično rješenje za smanjenje ne samo zagađenja zraka, već i problema akustičnog zagađenja koje uzrokuju stara vozila na dva kotača kroz integraciju s inovativnim inicijativama i inicijativama za korištenje obnovljivih izvora energije. Više o samome projektu možete pronaći ovdje –  http://www.electraproject.eu/ i http://www.eko.zagreb.hr/default.aspx?id=593

Electromobility map

Energetski institut kao partner projekta radi STUDIJU IZVODLJIVOSTI ZA PRIJENOS MODELA ELE.C.TRA U GRAD ZAGREB. Osnovni cilj studijskog zadatka je prilagoditi Operativni plan primjene modela održive mobilnosti specifičnostima Grada Zagreba uzevši u obzir kalibracije modela tijekom pilot provedbe projekta u Genovi, Barceloni i Firenci. Studija će sadržavati opće karakteristike modela, koji bi bio implementiran nakon završetka projekta od strane privatnog  operatora, a s obzirom na trenutno stanje i aktivnosti provedene u sklopu projekta.

 

EIHP kontakt osoba:

Matko Perović; mperovic@eihp.hr; +385 1 6326 141