Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Jačanje kapaciteta za ugovaranje energetske usluge na europskim tržištima u tranziciji

CILJ PROJEKTA

  Sveobuhvatni cilj projekta EnPC-INTRANS je povećanje korištenja energetski učinkovite tehnologije u javnom sektoru te sektoru usluga na način da se potakne privatni sektor kako bi inovativnim financijskim shemama investirao u energetsku učinkovitost. Specifičan cilj projekta EnPC-INTRANS je ojačati kapacitete u javnom sektoru na razini jedinica lokalne i regionalne samouprave te javnih poduzeća kako bi iskoristili EnPC model kao inovativan model financiranja investicija u energetski učinkovite tehnologije.

TRAJANJE PROJEKTA:
 2015.-2016.

U SKLOPU PROJEKTA PROVESTI ĆE SE:

  • 250 dionika i eksperata u javnom sektoru, ESCO kompanijama i MSPu zemalja partnera će biti kontinuirano uključeno u sve dijelove projekta
  • 250 dionika i eksperata u javnom sektoru, ESCO kompanijama i MSPu zemalja partnera će biti kontinuirano uključeno u sve radionice koje će se tokom projekta organizirati
  • 50 educiranih predavača u zemljama partnera naučiti će na koji način provesti, rasprostraniti te replicirati znanja stečena tokom provedbe projekta
  • 1000 dionika koji rade u javnom sektoru na razini jedinica lokalne i regionalne samouprave u zemljama partnera biti će uključeno u radionice organizirane tokom projekta
  • 2000 tehničkih, pravnih i financijskih stručnjaka participirati će na treninzima koji će se tokom projekta organizirati u formi webinara, e-treninga i radionica.

PROJEKT U HRVATSKOJ PROVODI:

Energetski institut Hrvoje Požar

Newsletter – listopad

 

EIHP voditelj projekta:

Matija Vajdić; mvajdic@eihp.hr; +385 1 6326 273

PARTNERI NA PROJEKTU:
• GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Njemačka)
• KEA – Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (Njemačka)
• KSSENA – Energy Agency of Savinjska, Saleska and Koroska Region (Slovenija)
• EIHP – Energetski institut Hrvoje Požar (Hrvatska)
• SKOGO – Standing Conference of Towns and Municipalities (Srbija)
• e-code (Slovačka)
• ZREA – Zemgale Regional Energy Agency (Latvija)
• FIATU – Finance & Technology (Ukrajina)
• Energy Efficiency and Renewable Energy Agency Ploiesti-Prahova (Rumunjska)
• CRES – Centre for Renewable Energy Sources and Saving (Grčka)

EU flag  This project receives funding from the Horizon 2020 European Union Research and Innovation Programme under Grant Agreement No 649639.