Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

 

ENSMOV (Poboljšanje provedbe, praćenja i verifikacije politika ušteda energije po članku 7. Direktive o energetskoj učinkovitosti; Enhancing the Implementation and Monitoring and Verification practices of Energy Saving Policies under Article 7 of the EED) je trogodišnji projekt financiran programom Europske unije Obzor 2020., koji je službeno počeo u lipnju 2019. godine. ENSMOV će tokom trajanja projekta podržati javne institucije i ključne dionike za praćenje i verifikaciju energetskih ušteda razvojem resursa i alata za provedbu članka 7. Direktive o energetskoj učinkovitosti, uz naročiti osvrt na posebne potrebe pojedinih država članica EU.

Više o aktivnostima projekta na: https://ensmov.eu/

CILJ PROJEKTA

 

  • Omogućiti i proširiti razmjene znanja i iskustava među državama članicama EU oko provedbe politika iz članka 7. Direktive o energetskoj učinkovitosti;
  • Razviti set primjenjivih resursa i alata za provedbu članka 7. uzimajući u obzir specifične potrebe pojedinih država članica;
  • Asistirati državnim tijelima kod provedbe monitoringa, izvještavanja i verifikacije ušteda energije, pogotovo oko pouzdanosti podataka i snažne informiranosti za potencijalno preoblikovanje politika u pogledu na 2030. godinu

ENSMOV ima i sljedeće strateške ciljeve čiji će se utjecati osjetiti nakon završetka projekta:

  • Osigurati da politike energetske učinkovitosti ne stanu na obećanju, već da dugoročno realiziraju i ostvare doprinos energetskim, okolišnim, ekonomskim i sigurnosnim ciljevima Europske unije i država članica unutar Energetske unije;
  • Održati aktivnu platformu i zajednicu za razmjenu znanja najboljih slučajeva iz prakse kod razvoja politika i provedbe članka 7., ojačati suradnju i poboljšati dijalog između državnih tijela i dionika unutar EU nakon završetka projekta.

 

TRAJANJE PROJEKTA: lipanj 2019. – lipanj 2022.

 

PROJEKT U HRVATSKOJ PROVODI: Energetski institut Hrvoje Požar

 

PROJEKTNI KONZORCIJ: 

Institute for European Energy and Climate Policy (IEECP) – koordinator

The Regulatory Assistance Project (RAP)

Italian Federation for the Rational Use of Energy (FIRE)

Association Technique Energie Environnement (ATEE)

Centre for Renewable Energy Sources and Savings (CRES)

Austrian Energy Agency (AEA)

Wuppertal Institute (WI)

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A (KAPE)

The Energy Savings Trust (EST)

Sustainable Energy Development Agency (SEDA)

Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority (MEKH)

The University of Piraeus Research Centre (UPRC)

Energy Agency of Lithuania (ENA)

 

EIHP voditeljica projekta: Vesna Bukarica, vbukarica@eihp.hr,  +385 1 6326 134

Lovorko Marić, lmaric@eihp.hr,  +385 1 6326 122

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No.840034