Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

INOGATE tehnički sekretarijat i integrirani program potpore Baku inicijativi i energetskim opredjeljenjima Istočnog partnerstva

 

 

Projekt INOGATE tehnički sekretarijat i integrirani program potpore Baku inicijativi i energetskim opredjeljenjima Istočnog partnerstva pokrenut je s ciljem pružanja potpore zemljama članicama u povećanju energetske neovisnosti, sigurnosti opskrbe i sprečavanju klimatskih promjena.

CILJ PROJEKTA

  „INOGATE tehnički sekretarijat i integrirani program potpore Baku inicijativi i energetskim opredjeljenjima Istočnog partnerstva“ (ITS projekt) koji je pokrenut 2012. godine s ciljem pružanja potpore zemljama članicama u povećanju energetske neovisnosti, sigurnosti opskrbe i sprečavanja klimatskih promjena. Zemlje članice INOGATE područja su: Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Ukrajina, Tadžikistan, Uzbekistan i Turkmenistan. Posebna komponenta ITS projekta pod nazivom Podrška statističkoj suradnji, pokrenuta je radi pružanja tehničke pomoći u području razvoja energetske statistike i usklađivanja nacionalnih standarada s međunarodnim standardima (IEA/EUROSTAT/UNSD) te povećanju korištenja službene statistike u izradi energetskih planova i strategija u regiji.
 

TRAJANJE PROJEKTA:  2012.-2016.

 

U SKLOPU PROJEKTA PROVESTI ĆE SE:
Energetski institut Hrvoje Požar, kao partner ITS projekta, u periodu od 2012. godine kontinuirano je pružao tehničku pomoć u razvoju institucionalnog okvira za energetsku statistiku, odgovarajućih standarda, metodologija za prikupljanje energetskih podataka i izradu energetskih bilanci, modela za izradu mjesečne energetske statistike, statistike cijena i indikatora energetske učinkovitosti u gotovo svim INOGATE zemljama. Više informacija o samom projektu i konferenciji možete pronaći na službenim stranicama projekta: http://www.inogate.org/?lang=en.

PROJEKT U HRVATSKOJ PROVODI: Energetski institut Hrvoje Požar

 
EIHP voditeljica projekta: Dr.sc. Alenka Kinderman Lončarević; akinderman@eihp.hr; +385 1 6326 119