Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Clim'Foot projekt „Upravljanje klimom: Provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljičnog otiska poduzeća“

Clim’Foot projekt, sufinanciran kroz LIFE program, vodi francuska agencija ADEME. Projekt je usmjeren prema razvoju nacionalnih politika i odgovarajućih alata, kako bi se omogućilo javnim i privatnim organizacijama izračunavanje i smanjenje ugljičnog otiska.

 

 

CILJEVI PROJEKTA

 

Kratkoročni ciljevi:

 • implementacija dinamične europske mreže za proračun ugljičnog otiska;
 • obuka donosioca odluka, uz ustupanje alata za postavljanje javnih politika za izračun i smanjenje ugljičnog otiska u svim vrstama organizacija;
 • razvoj alata (obuka, izrada baza podataka) prilagođenih specifičnostima zemalja partnera na projektu;
 • uključivanje lokalnih aktera (donosioci odluka, investitori, javna tijela) u proces smanjenja emisija.

Dugoročni cilj je stvaranje Europskog centra za proračun ugljičnog otiska, koji će omogućiti široku dostupnost u projektu razvijenih alata s bazama podataka različitih zemalja. To predstavlja malu revoluciju u svijetu proračuna ugljičnog otiska te značajnu tehničku i metodološku prednost u smanjenju emisija.

 

TRAJANJE PROJEKTA:
 2015.-2018.

U SKLOPU PROJEKTA PROVESTI ĆE SE:

 • izrada internetske platforme koja će omogućiti partnerima na projektu razmjenu alata razvijenih u svakoj zemlji;
 • izrada nacionalnih alata, koja uključuje:
  • obuku izračuna ugljičnog otiska za partnere na projektu;
  • edukaciju kojom se omogućava tvrtkama i lokalnim upravama bolje upoznavanje s izračunom ugljičnog otiska;
  • postavljanje smjernica za razradu i upravljanje s četiri nacionalne baze podataka faktora emisija (Italija, Grčka, Hrvatska i Mađarska);
  • stvaranje zajedničkog pretraživača otvorenog svim europskim tvrtkama i lokalnim vlastima;
 • implementacija novih dobrovoljnih programa za razvoj proračuna ugljičnog otiska u pet zemalja koje sudjeluju na projektu;
 • obuka ostalih javnih subjekata izvan konzorcija u cilju pripreme za proširenju i korištenje u Clim’Foot projektu razvijenih alata u ostalim europskim zemljama;
 • izrada članaka i projektnih prezentacija za širenje svijesti među kreatorima klimatske politike i ostalim akterima u Europskoj Uniji.

Clim’Foot projekt su podržali ključni dionici u Hrvatskoj:

 • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
 • Agencija za zaštitu okoliša
 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 • Hrvatska gospodarska komora
 • Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj

PROJEKT U HRVATSKOJ PROVODI: Energetski institut Hrvoje Požar

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Clim’Foot projekt okuplja sedam partnera iz pet EU zemalja:

 • ADEME: Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (FR)
 • CRES: Centre for Renewable Energy Sources and Saving (GR)
 • EIHP: Energetski institut Hrvoje Požar (HR)
 • ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (IT)
 • OHI: Otto Herman Institute (HU)
 • Institut de Formation Carbone (FR)
 • Ecoinnovazione (IT)

 

 

EIHP voditelj projekta:

Željko Jurić; zjuric@eihp.hr; +385 1 6326 121