Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

multEE - olakšavanje upravljanja energetskom učinkovitosti na više razina

multEE projekt ima za cilj poboljšati kvalitetu i dosljednost planiranja i provedbe politike energetske učinkovitosti kroz inovativne programe praćenja i verifikacije te kroz poboljšanje koordinacije različitih upravnih razina.

 www.multee.eu

CILJEVI PROJEKTA

1. Uvođenje inovativne metode praćenja i verifi kacije (M&V) metodom „odozdo prema gore“ kako bi se osiguralo učinkovito i ispravno vrednovanje mjera energetske učinkovitosti u svrhe kvalitetnijeg budućeg planiranja.

2. Poboljšava vertikalnu koordinaciju između upravnih razina kako bi se koristi o puni potencijal integriranih M&V programa i poboljšala ukupna kvaliteta planiranja i provedbe energetske učinkovitosti.

TRAJANJE PROJEKTA: 30 mjeseci (početak 1. ožujka 2015.)

REZULTATI I UTJECAJ PROJEKTA:

  • Katalog odozdo-prema-gore (engl. bottom-up) mjera i metodologija
  • IT rješenje za praćenje prema metodi odozdo-prema-gore
  • Analiza koordinacijskih mehanizama i programa za mjerenje i verifikaciju ušteda u zemljama EU
  • Unaprjeđenje kordinacije između različitih razina upravljanja i odlučivanja i komunikacije između svih uključenih dionika u procesu provođenja politika energetske učinkovitosti

Izvještaj sa završne konferencije projekta

PROJEKT U HRVATSKOJ PROVODI: Energetski institut Hrvoje Požar

EIHP voditelj projekta:

Marko Matosović;  mmatosovic@eihp.hr;  +385 1 6326 152

PROJEKTNI PARTNERI:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, Austrian Energy Agency, Centre for Renewable Energy Sources and Saving, Ecologic Institute, Energetski institu Hrvoje Požar, Institute of Physical Energetics, Lithuanian Energy Institute, Macedonian Center for Energy Efficiency, Slovakian Innovation and Energy Agency, University of Roskilde.

 

 

Ovaj projekt dobio je sredstva programa Europske unije Obzor 2020 za istraživanje i inovacije po darovnici br. 649829.