Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Kulture kratkih ophodnji (KKO) za lokalne lance opskrbe i korištenje topline

 

 

Projekt SRCplus podupire Europska komisija kroz program Inteligentna energija za Europu. Konzorcij projekta sastoji se od 10 partnera, a projekt koordinira WIP Renewable Energies iz Njemačke.

 

 

CILJ PROJEKTA

 

Cilj projekta SRCplus je ubrzanje razvoja lanaca lokalne opskrbe kulturama kratkih ophodnji (KKO, engl. Short Rotation Woody Crops – SRC) kroz implementaciju različitih aktivnosti usmjerenih prema jačanju kapaciteta i regionalnoj mobilizaciji glavnih dionika u lancima opskrbe na lokalnoj razini.

Kulture kratkih ophodnji (eng. short rotation coppice – SRC) poput vrbe, topole, bagrema i sl. su drvenaste, višegodišnje i brzorastuće vrste koje nakon sječe mogu opet izrasti iz izbojaka ili se mogu ponovo zasaditi. SRCplus konzorcij osnovan je kako bi odgovorio na potražnju za drvnom sječkom i  kako bi proveo aktivnosti usmjerene na uklanjanje prepreka za KKO na tržištu. SRCplus projekt provodi se u 7 ciljanih regija u Njemačkoj, Hrvatskoj, Latviji, Francuskoj, Češkoj, Grčkoj i Makedoniji. Partner iz Švedske uključen je u projekt zbog dugogodišnjeg iskustva na području KKO u Švedskoj.

 

DETALJNIJE O PROJEKTU:
www.srcplus.eu/hr

PUBLIKACIJE PROJEKTA:
www.srcplus.eu/hr/publications-hr.html

TRAJANJE PROJEKTA:
 2014.-2017.

U SKLOPU PROJEKTA PROVESTI ĆE SE:

  • Implementacija 68 aktivnost usmjerenih na jačanje kapaciteta poljoprivrednika, vlasnika javnog zemljišta te malih i srednjih trenutnih i/ili potencijalnih korisnika drvne sječke.
  • Aktivnosti regionalne mobilizacije i suradnje s industrijom.
  • Promoviranje održive prakse u KKO lancima opskrbe kako bi se naglasio pozitivan utjecaj kultura kratkih ophodnji na okoliš u odnosu na neke druge nasade.

PROJEKT U HRVATSKOJ PROVODI:

Energetski institut Hrvoje Požar

 

 
EIHP voditeljica projekta: Željka Fištrek; zfistrek@eihp.hr; +385 1 6326 139 Biljana Kulišić; bkulisic@eihp.hr; +385 1 6326 169