Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

TRUST-EPC-SOUTH: kako izgraditi povjerenje kod financijskih institucija s ciljem podupiranja razvoja projekata energetske učinkovi

Trust-EPC-South je europski projekt osmišljen s idejom razvoja ugovora o energetskom učinku kako bi se promovirali projekti energetske učinkovitosti u tercijarnom sektoru u zemljama južne Europe.

Postizanje cilja Europske Unije povećanja energetske učinkovitosti, a time i smanjenja ovisnosti o uvozu energenata, zahtjevan je zadatak koji je moguće ostvariti korištenjem inovativnih pristupa i alata – poput onih koje pokušava ponuditi projekt Trust-EPC-South.

CILJ PROJEKTA

Projektom Trust-EPC-South cilja se osloboditi tržišni potencijal privatnog sektora za investicije energetske učinkovitosti u južnoj Europi, razradom novih financijskih instrumenata koji su poduprijeti sa uspostavljenom metodologijom ocjenjivanja. Financijskim instrumentima se eliminiraju barijere za investicije u energetsku učinkovitost kroz standardiziranu metodologiju, kao što se i daje potpora ESCO tvrtkama (pružateljima energetske usluge) uz poveznicu s financijskim tržištem.

Trust-EPC-South, financiran od strane Programa Europske Unije Obzor 2020, postavlja ambiciozan cilj da podrži tvrtke koje posluju na tržištu energetskih usluga u Portugalu, Španjolskoj, Francuskoj, Italiji, Hrvatskoj i Grčkoj. Konzorcij, s glavnim partnerom iz Španjolske, tvrtkom CREARA, je sastavljen od interdisciplinarnih stručnjaka iz zemalja sudionica te međunarodnom neprofitnom organizacijom “Green Rating Alliance”. Partneri na projektu surađuju s namjerom stimuliranja investicija u ciljanim tržištima koja nude mogućnosti za povećanje energetske učinkovitosti kao i ugovaranje po principu energetskog učinka. Potpora pružateljima energetske usluge u zemljama južne Europe ključan je cilj projekta pogotovo u slučajevima strukturnih poboljšanja razine energetske učinkovitosti u tercijarnom sektoru poput modernizacije sustava grijanja/hlađenja. Prema Europskoj komisiji, raskorak mora biti popunjen u najkraćem mogućem vremenu kako bi se ostvarila dugoročna strategija poticanja pružatelja energetskih usluga u preuzimanju odlučujućih uloga poticanja lokalnog gospodarstva, koji su još uvijek ugrađene u izazovnom gospodarskom kontekstu.

TRAJANJE PROJEKTA:
 2015.-2018.

U SKLOPU PROJEKTA PROVESTI ĆE SE:

 • Izrada nacionalnih platformi za razmjenu koje uključuju financijske institucije, tehničke stručnjake, predstavnike politike, nacionalna regulacijska tijela i tvrtke iz tercijarnog sektora;
 • Analiza tercijarnog sektora i utvrđivanje financijskih mehanizama i rješenja usmjerenih prema suočavanju prema preprekama za provedbu ugovora o energetskoj usluzi u pojedinim zemljama;
 • Izrada metodologije standardizacije i financijske evaluacije projekata unutar referentnog okvira zbog izgradili povjerenja kod financijskih institucija;
 • Realizacija aktivnosti usmjerenih na razvoj kompetencija na nacionalnoj razini;
 • Skalabilnost i međunarodno širenje rezultata projekta.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

 • CREARA S.L. (ES)
 • Ambiente Italia (IT)
 • Bureau Veritas (ES)
 • Green Rating Alliance (FR)
 • LifeGate (IT)
 • Technical University of Crete (GR)
 • Self Energy Engineering & Innovation s.a. (PT)
 • Energies 2050 (FR)
 • Energy Institute Hrvoje Požar – EIHP (HR)
 • Officinae Verdi (IT)

PROJEKT U HRVATSKOJ PROVODI:

Energetski institut Hrvoje Požar

 

 
EIHP voditelj projekta: Marko Bišćan; mbiscan@eihp.hr; +385 1 6326 164