Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

IEA Task 43

International Energy Agency (IEA) je međunarodno udruženje s vodećim utjecajem na smjerove razvoja tržišta i korištenja energije iz biomase. Članstvo u IEA je otvoreno za članice OECD-a, a RH je članica u kontinuitetu od 1997. godine.

Energetski institut Hrvoje Požar predstavnik je Republike Hrvatske (dr.sc. Branka Jelavić, dipl.ing.) u Izvršnom vijeću IEA Bioenergy. Misija IEA Bioenergy je ostvariti značajan doprinos energije iz biomase budućoj globalnoj energetskoj potražnji kroz ubrzanje proizvodnje i korištenje ekološki i socijalno prihvatljive te konkurentne energije iz biomase na održivoj osnovi te time povećati sigurnost opskrbe i smanjenje emisija stakleničkih plinova

U trogodišnjem razdoblju 2016-2018., Republika Hrvatska je angažirana u jednom od deset istraživačkih timova: IEA Bioenergy Task 43: Dobava biomase za energetska tržišta.

Radni program Task 43 organiziran je u 3 radna paketa:

 • RP1 – Upravljanje energijom iz biomase i formiranje okruženja za buduća tržišta bioekonomije
 • RP2 – Razvoj učinkovitog opskrbnog lanca za održivi razvoj energije iz biomase
 • RP3 – Upravljanje opskrbnim lancima energije iz biomase

 

CILJ PROJEKTA

 

Cilj Task 43 IEA Bioenergy je promicanje razvoja tržišta i odgovornog korištenja biomase (hrana, krmivo, energija, vlakna, novi materijali, kemijski spojevi) te kroz provedena istraživanja utjecati na donošenje informiranih odluka u poslovanju, vladi i drugdje. To se postiže pružanjem pravovremene i lokalne analize, sinteze i zaključaka o svim područjima koja se odnose na sirovinsku osnovu (biomasa), uključujući tržišta biomase, socioekonomske i ekološke posljedice proizvodnje sirovina svim relevantnim sudionicima. Stručne radionice, seminari i drugi događaji redovito se organiziraju kako bi se provele konkretne studije zadataka u svrhu analiza tema koje je Task identificirao važnima.

Upravljanje energijom iz biomase i formiranje okoliša za buduća tržišta bioekonomije

Implementacija biomase zahtijeva razvoj strategije za učinkovito korištenje biomase proizvedene na održivoj osnovi. Formuliranje takvih strategija zahtijeva znanje o tome kako upravljanje okolišem i odluke o korištenju zemljišta utječu na bioraznolikost i kapacitet ekosustava kojim se osiguravaju dovoljne količine biomase i druge usluge ekosustava.

Task 43 ima za cilj podržavati upravljanje i formiranje okoliša za buduća tržišta energije iz biomase širenjem znanja potrebnih za održiv rast proizvodnje sirovinske osnove (biomase) koji pozitivno utječu na bioraznolikost i kreiranje drugih usluga ekosustava.

Task 43 razmatra sva područja proizvodnje i dobave biomase sa za energetske potrebe te potrebnu integraciju navedenog s vlasničkim i društvenim ciljevima za korištenje postojećeg zemljišta i pridruženih sustava. U radnom paketu 1 postavljena su sljedeća pitanja, a koja su relevantna i za poljoprivredne i šumske sustave te odražavaju činjenicu da se poljoprivredne i šumske djelatnosti često nadopunjuju i oblikuju krajolik zajedno:

 • Koje su najprikladnije površine za proizvodnju i/ili izvlačenje različitih sirovina iz biomase?
 • Kako se proizvodnja biomase može locirati, stvoriti i upravljati na način da se poveća učinkovitost resursa, izbjegnu/umanje negativne te promoviraju pozitivni ekonomski, ekološki i socijalni učinci?
 • Kako se rezultati mogu optimizirati na način da se ispune ciljevi i pojedinih dionika i cijelog društva?
 • Kako analize i procjene informiraju proces sudjelovanja na način da se uključe vlasnici zemljišta, političari i ostali dionici u daljnjem redefiniranju planova i ciljeva za upravljanje okolišem?

EIHP je najviše angažiran na radnom paketu 1: Upravljanje energijom iz biomase i formiranje okoliša za buduća tržišta bioekonomije, gdje su provedene sljedeće aktivnosti:

 • Razvijanje metodologije javnog prihvaćanja dionika lokalnog tržišta biomase za potrebe biorafinerije La Tuque, Quebec, Kanada
 • Sudjelovanje u planiranju rada i istraživanja na području Atraktivnih sustava za integraciju uzgoja biomase za energetske potrebe s uobičajenim aktivnostima u poljoprivredi i krajobrazu
 • Predstavljanje rezultata radne skupine kroz održavanje stručnih radionica i aktivno sudjelovanje u istim
 • Transfer znanja i tehnologija kroz radne sastanke s predstavnicima izvršne vlasti (Ministarstvo poljoprivrede – uzgoj biomase za energetska tržišta i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – proizvodnja energije iz biomase)
 • Odabir optimalne lokacije za uzgoj KKO na temelju prioritetnih kriterija dionika tržišta biomase
 • Integriranje uzgoja biomase iz KKO s mjerama za suzbijanje širenja ambrozije u Gradu Osijeku

Korisne poveznice:

http://task43.ieabioenergy.com/

http://www.ieabioenergy.com/

Survey in Support of Planning of Work in WP1 in the 2017-2018 Period – Results Report TR2017-03 –  http://task43.ieabioenergy.com/publications/survey-support-planning-work-wp1-2017-2018-period-results-report/

Attractive Systems for Bioenergy Feedstock Production in Sustainably Managed Landscapes Workshop – http://task43.ieabioenergy.com/publications/5090/

Task 43 Workshops – Vancouver, Canada, June 21 & September 22, 2016 – http://task43.ieabioenergy.com/publications/task-43-workshop-vancouver-canada-june-21-2016/

Sustainability of Bioenergy Supply Chains Workshop Summary – http://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2017/12/Intertasks-Sustainability.-Workshop-summary-05.12.2017.pdf

 

Nacionalna voditeljica Task 43 za RH:

dr.sc. Biljana Kulišić;  bkulisic@eihp.hr;  +385 1 6326 169

PROJEKT SUFINANCIRA: Ministarstvo poljoprivrede