Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Urban Learning - Integrativno energetsko planiranje urbanih područja

Tema projekta je jačanje kapaciteta javne uprave u planiranju i primjeni održivih energetskih politika i mjera (integrativno energetsko planiranje urbanih područja, urbana područja s niskim emisijama CO2, upravljački procesi, jačanje kapaciteta i zajedničko učenje i suradnja svih dionika) –  zajedničkim učenjem prema poboljšanju upravljanja.

 

 

CILJ PROJEKTA

 

Cilj projekta je potaknuti dijalog i zajedničko učenje gradskih uprava, gradova, gradskih službenika i dionika unutar gradova partnera Projekta.

Glavni rezultati obuhvaćaju analizu modernog upravljanja – kako se provode urbana planiranja u gradovima s ciljem nadogradnje postojećeg znanja kroz preporuke i modele za repliciranje najboljih praksi ostalim gradovima.

TRAJANJE PROJEKTA: 30 mjeseci (početak 1. ožujka 2015.)

U SKLOPU PROJEKTA PROVESTI ĆE SE:

  • Bolje integrirano energetsko planiranje za Grad Zagreb i šire urbano područje
  • Jačanje kapaciteta i optimiziranje strukture administracije Grada Zagreba kao odgovor na nove izazove EPBD, EED i RES direktive
  • Multi-disciplinarno učenje s fokusiranjem na inovativno tehnološke mogućnosti, instrumente i alate kao i inovativne upravljačke elemente
  • Poboljšanje upravljačkog procesa i učinkovitog korištenja prirodnih izvora
  • Komunikacija s građanima, ostalim gradovima, regijama i relevantnim dionicima te repliciranje projekata dobre prakse

PROJEKT U HRVATSKOJ PROVODI: Grad Zagreb i Energetski institut Hrvoje Požar

 

EIHP voditelji projekta:

Marko Matosović;  mmatosovic@eihp.hr;  +385 1 6326 152

PROJEKTNI PARTNERI:

TINA Vienna, Magistrat der Stadt Wien, Berliner Energieagentur GmbH, Ville de Paris, Agence Parisienne du Climat, Stockholm Stad, Grad Zagreb, Energetski institut Hrvoje Požar, Miasto Stoleczne Warszawa, Gemeente Amsterdam, Gemeente Zaanstad

 

Ovaj projekt dobio je sredstva programa Europske unije Obzor 2020 za istraživanje i inovacije po darovnici br. 649883.