Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Razvoj elektroenergetskog, plinskog, naftnog i toplinskog sustava

  • izrada planova razvoja energetskih mreža
  • Izrada masterplanova energetskog sustava
  • studije opravdanosti izgradnje elektrana
  • optimiranje rada dijelova ili cjelokupnog energetskog sustava
  • proračun moguće proizvodnje elektrana
  • analize kvalitete napajanja energijom
  • analize sigurnosti i pouzdanosti pogona energetskih sustava
  • tehno-ekonomske analize učinaka ugradnje različite opreme u energetskim sustavima
  • izrada elaborata i studija priključka OIE postrojenja, drugih proizvodnih postrojenja i potrošača na elektroenergetsku mrežu.