Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Službenik za informiranje

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Energetski institut Hrvoje Požar uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13, NN 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Službenik za informiranje u EIHP:

Valent Pessi (e-mail: vpessi@eihp.hr)

 

Naknada za pristup informacijama

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Za pružanje informacija elektroničkim ili telefonskim putem Energetski institut Hrvoje Požar ne naplaćuje naknadu, a u ostalim slučajevima naplaćuje se naknada u visini stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknada troškova dostave tražene informacije u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 12/14).