Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Službenik za informiranje

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Energetski institut Hrvoje Požar (u daljnjem tekstu: Institut) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

 

Pravo na pristup informacijama može se ostvariti podnošenjem pisanog zahtjeva, i to:

  • osobno ili poštom na adresu:

                    Službenik za informiranje

                    Energetski institut Hrvoje Požar

                    Savska cesta 163

                    10000 Zagreb

 

Službenik za informiranje Instituta:

Jasmina Trstenjak (e-mail: sluzbenik.za.informiranje@eihp.hr)

 

Naknada za pristup informacijama:

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Za pružanje informacija elektroničkim putem Institut ne naplaćuje naknadu, a u ostalim slučajevima naplaćuje se naknada u visini stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknada troškova dostave tražene informacije u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).