Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Strateško planiranje u energetici

  • izrada regionalnih strateških dokumenta i akcijskih planova
  • izrada nacionalnih strategija energetskog razvoja i nacionalnih akcijskih planova
  • izrada sektorskih nacionalnih strateških dokumenta i nacionalnih sektorskih akcijskih planova
  • izrada regionalnih strategija energetskog razvoja i regionalnih akcijskih planova
  • izrada općinskih ili gradskih planova razvoja
  • izrada podloga za strateško planiranje razvoja tvrtki iz energetskog sektora.