Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

USAID

U.S. Agency for International Development (USAID) je objavio rezultate natječaja i najavio početak novog, velikog i opsežnog projekta – RePower Kosovo. Cilj projekta je unapređenje elektroenergetskog sektora Kosova uz modernizaciju postojećeg sustava, nove investicije i kvalitetniju i sigurniju opskrbu krajnjih kupaca. Korisnici projekta su Vlada Kosova, energetska regulatorna agencija (ERO), operatori prijenosnog i distribucijskog sustava (KOSTT, KEDS) i proizvodna kompanija (KEK). RePower je petogodišnji projekt ukupnog budžeta 12 mil.$. Voditelj konzorcija konzultanata je američki AECOM, a EIHP je vodeći lokalni partner. Ostali članovi tima su:  International Energy Agency – Paris, US Energy Association – Washington i ECA – London.