Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Zapošljavanje

NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta PRAVNIK – STARIJI ISTRAŽIVAČ

Svaki radnik može zasnovati radni odnos u Institutu, uz jednake uvjete, na način propisan Zakonom i Pravilnikom o radu, te ukoliko ispunjava opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa i posebne uvjete za rad na određenim poslovima propisanim Zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.

Kada se ukaže potreba za zasnivanjem radnog odnosa s novim radnikom, ravnatelj Instituta donosi odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa, trajanju radnog odnosa i svim ostalim potrebnim uvjetima, kvalifikacijama i kompetencijama.

Prijava potrebe za radnikom oglašava se na mrežnim stranicama Instituta i/ili specijaliziranih portala odnosno dostavlja specijaliziranim agencijama koje se bave pronalaženjem kadrova i/ili Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, gdje zainteresirani kadrovi mogu dobiti informaciju o slobodnom radnom mjestu.

Ravnatelj Instituta donosi odluku o izboru kandidata s kojim će se zasnovati radni odnos.