Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Seminar iz solarnog daljinskog grijanja (SDH)

U organizaciji Energetskog instituta Hrvoje Požar, a u sklopu SDHplus projekta (Intelligent Energy Europe), 15. lipnja 2015. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje će se održati seminar s temom  – Predstavljanja tehnologije solarnog daljinskog grijanja (SDH –...