Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

Održavanje Upravnog vijeća

Upravno vijeće Energetskog Instituta Hrvoje Požar održat će se 18. prosinca 2018. godine u 15h u prostorijama EIHP-a.

U sklopu projekta CE-HEAT Interreg CE razvijen Atlas otpadne topline

U sklopu CE-HEAT Interreg Central Europe projekta, Energetski institut Hrvoje Požar u suradnji s Geodetskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu razvio je atlas otpadne topline. Svrha atlasa je pružiti pregledan i georeferencirani prikaz potencijala otpadne topline na...