Energy Institute Hrvoje Požar eihp@eihp.hr

EIHP sudjelovao na inicijalnom sastanku REPLACE projekta

21. i 22. studenog, U Austrijskoj energetskoj agenciji u Beču, održan je inicijalni sastanak REPLACE projekta. REPLACE projekt financiran je od Europske komisije u sklopu Horizon2020 programa. Horizon2020 najveći je istraživački i inovacijski program Europske unije s...